פתיחת עוסק מורשה

על מנת לפתוח תיק עוסק מורשה יש לפתוח את התיקים:

 • במע"מ
 • מס הכנסה
 • ביטוח לאומי

הרישום במע"מ של עצמאי עוסק מורשה

פתיחת התיק במע"מ הינה הרשות הראשונה שעלייך לפנות ולהירשם.

יש להגיע לתחת מע"מ שאליה בית העסק שייך, בד"כ התחנה שאליה בית העסק שייך היא התחנה הקרובה למקום העסק.

ניתן לבדוק את שייכות תחנת המע"מ לפי הזנת כתובת העסק – לחץ כאן.

וכמובן כדאי להרים טלפון לאחת מתחנות מע"מ, לעדכן את התחנה במיקום העסק על מנת שיוכלו לשייך אותך לתחנה הנכונה.

עליך להצטייד במסמכים הבאים :

 1. טופס 821 מלא עם הפרטים הרלוונטיים.
 2. צילום תעודת זהות.
 3. חוזה שכירות של העסק. במידה והינך עובד מהבית, עליך להביא חוזה שכירות/רכישה של הדירה.
 4. אישור מהבנק על ניהול חשבון או המחאה מבוטלת. (אם החשבון משותף עם אדם נוסף יש להביא תצהיר שמאשר את הסכמתו שהחשבון ישמש את מע"מ.
 5. במידה והינך בעל מקצוע – להצטייד באישור על הסמכה מקצועית (רשיון עו"ד, קורס מקצועי וכו)

לאחר כל הנ"ל, מספר העוסק  מורשה שתקבל הינו מספר תעודת הזהות שלך.

עם סיום הרישום, תקבל תעודה זמנית (עוסק מורשה/פטור) ושוברים זמניים לדיווח.

בהקמת שותפות –

כל אחד מהשותפים יביא את המסמכים הרלוונטיים כמו של עוסק מורשה ובנוסף –

 • בטופס 821 יש למלא את סעיף ג' (רישום שותפות).
 • אישור על ניהול חשבון בנק משותף של כל השותפים או המחאה מבוטלת.
 • יש למנות שותף אחד שייצג את השותפות מול מע"מ.

לאחר רישום השותפות, לצורך מע"מ, אתם נקראים איחוד עוסקים, כאשר מספר האיחוד עוסקים שתקבלו הינו מספר מיוחד.

גם כאן, עם סיום הרישום תקבלו תעודה זמנית ושוברים זמניים לדיווח.

הדיווח השוטף למע"מ

לאחר סיום הרישום, הן בתור עצמאי והן בתור שותפות, תקבל/ו שוברים זמניים לדיווח (עד לקבלת פנקס הדיווח לכתובת המעודכנת של העסק), כאשר על תעודת הרישום יהיה רשום מתי חלה חובת הדיווח הראשונה (כדאי לוודא את מועד הדיווח הראשון לאחר קבלת תעודת הרישום).

הרישום במס הכנסה של עצמאי עוסק מורשה

יש להודיע מיידית למס הכנסה על תחילת הפעילות העסקית.

 כמו בעת פתיחת התיק במע"מ, גם במס הכנסה צריכים למלא טופס 5329  ואליו לצרף :

1. צילום תעודת זהות.

2. חוזה שכירות.

3. בקשה לפטור מניכוי מס במקור (לחץ כאן להסבר)

3. אם בכוונתך להעסיק עובדים, יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בחלק ג' בטופס.

 הדיווח השוטף למס הכנסה עוסק מורשה

לאחר הרישום במס הכנסה ישלח אליך פנקס מקדמות לתשלום, כאשר הדיווח יהיה חד חודשי או דו חודשי.

תשלומי המקדמות הם תשלומים על חשבון המס השנתי.

את שיעור המקדמות אפשר להגדיל, להקטין ואף לבטלם אם אין צפי לחבות מס באותה שנה.

המקדמות נקבעות כשיעור מהמחזור לפי המקובל בענף אליו אתה שייך.

מסכום המקדמות תנכה את המס במקור שנוכה לך על ידי לקוחותיך.

 ניכוי המס במקור – יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי הינך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהינך חייב/ת לשלם כמקדמה.

  שם (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  טלפון לחזרה מהירה

  נושא

  השארת תגובה