פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור

על מנת לפתוח תיק עוסק פטור יש לפתוח את התיקים: במע"מ מס הכנסה ביטוח לאומי   הרישום במע"מ של עצמאי עוסק

להמשך קריאה