הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות, כל מה שצריך לדעת על ניהול החשבונות בעסק

משרד רואה החשבון דוד בן משה – משרד רואה חשבון בירושלים דוגל בהנהלת חשבונות אחרת, מלבד דאגה לניהול הספרים התקין בעסק, אנו מערבים ומציגים בפני בעל העסק נתונים כספיים שיאפשרו לו לקבל זווית רחבה יותר וכלים טובים יותר לניהול הכספים של העסק

הנהלת חשבונותהנהלת חשבונות של עוסקים, באשר הם עוסקים, בין אם חברה בע"מ, חברה בעב"מ, עוסק מורשה, עוסק פטור חייבים בהנהלת חשבונות מכוח ניהול ספרים.

כמובן שלכל עוסק ועסק יש כללים (לפי ניהול פנקסי חשבונות והתוספת הרלוונטית לעסק) לניהול הספרים שלו בהתאם לענף בו פועל העסק, למהות ולאופי העסק, למחזור העסק, למספר המועסקים שבו וכו'.

נאמוד על שיטת הנהלת החשבונות החשבונות –

  • הנהלת חשבונות חד צידית – במערכת זו נרשמות רק ההוצאות וההכנסות של העסק.  מערכת זו נותנת מידע חלקי בלבד על העסק.  פלט של מערכת זו מפיק רק דוח רווח והפסד.
  • הנהלת חשבונות כפולה – במערכת זו נרשמות כל הפעולות של הפיננסיות של העסק ותפקידה לתת תמונת מצב כוללת של העסק החל מנכסים של העסק, התחייבויות של העסק, הון העצמי של העסק וכמובן רווח והפסד של העסק.

הנהלת חשבונות חד צידית (שיטת בסיס המזומן)

כאמור, המערכת היא יותר 'פשוטה' ובה נרשמים רק הוצאות והכנסות של העסק.

עיתוי ההכרה בהכנסות ובהוצאות נקבע לפי מועד קבלת התקבולים או תשלום ההוצאות בפועל.

 

הנהלת חשבונות כפולה (שיטת המצטבר)

מערכת יותר מורכבת הואיל והרישומים הם יותר מורכבים.

במה דברים אמורים? – כחלק מעבודת הנהלת החשבונות יש לבצע התאמות בנקים, ספקים/לקוחות והתאמת כרטיסים אחרים לצורך שלימות ונכונות המערכת.

כפועל יוצא מהנ"ל, ניתן להבין שעלות הנהלת החשבונות הכפולה גבוה יותר היות ומצריכה זמן והשקעה במידה רבה יותר מאשר הנהלת החשבונות החד צידית.

נכון וראוי שמי שמנהל את ספרי העסק יהיה בעל מקצוע מיומן שבקיא בהוראות ניהול ספרים וזה לא משנה אם העסק מנהל את ספריו לפי בסיס מזומן או לפי בסיס מצטבר היות וניתן להוציא ממערכת הנהלת חשבונות תהליכים ומגמות בעסק.

משרד רואה החשבון דוד בן משה  חקק על דיגלו להיות משרד אקטיבי ולכן מהות הנהלת החשבונות של העסק היא מאוד קריטית.

מנהל חשבונות מיומן יוכל להגיד לעוסק מה מצב העסק, תהליכים בעסק, 'תמרורי אזהרה' בנוגע לשיפור וייעול תהליכים בעסק וכו' – ולנקודה זו, משרדנו שואף.

אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותינו ומציגים בפניהם את מירב הנתונים והכלים הפיננסים שיאפשרו קבלת החלטות טובה ונכונה יותר.

משרד רואה החשבון דוד בן משה  מספק שירותי הנהלת חשבונות ונשמח לענות על שאלות רלוונטיות.

השארת תגובה