רישום שעות עובדים

על החובה על פי חוק לבצע רישום שעות עובדים

בית דין לעבודה הרשיע בפלילים מעסקים שלא ניהל רישום שעות עבודה של עובדיו.

מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.

ס' 25 פנקס שעות עבודה – לחוק עבודה ומנוחה :

לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל.

לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה לעיל, באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך, אלא אם כן קבע שר התעשייה והמסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת , דרך אחרת לביצוע הרישום.

שר העבודה יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את סוגי המעבידים שעליהם יחול סעיף זה.

במקרים רבים מעסיקים לא מנהלים רישום שעות עבודה של עובדיהם כנדרש בחוק ומעבר לכך אפילו מעבירים את האחריות של רישום שעות העבודה בפועל, אל העובדים, כאשר אלו מנהלים את הרישום בצורה ידנית (מחברות, פתקים וכו')

מעסיק, בעל פיצוציה, העסיק עובדים אולם העובדים לא דיווחו נוכחות באמצעות שעון נוכחות, כמו כן המעסיק לא ניהל רישום של שעות העבודה של עובדיו.  על פי המעביד, כל עובד רשם את שעות עבודתו במחברת, ובסוף כל חודש עבר המעסיק על הרישום במחברת עם כל עובד.  המעסיק טען שניהול השעות העצמאי של כל עובד אינו בעייתי מבחינתו מכיוון שנבנו יחסי אמון בינו לבין עובדיו.

משרד התמ"ת האשים את המעביד באי ניהול פנקס עבודה בהתאם לחוק וכנגדו נפתח תיק פלילי.  בית הדין האזורי לעבודה קבע שבהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, חובת ניהול הפנקסים חלה על המעביד עצמו (כמובא לעיל).

המעסיק טען כי לא עבר על הוראות החוק היות שרישום השעות ניתן לעובדיו.  לעומתו קבע בין הדין שאין לקבל טענה זו היות שהוא, המעסיק, אינו רשאי להתנער מחובתו המוטלת עליו, לפי חוק, ואין הוא יכול להעביר חובה זו לידי עובדיו.

כאמור, הורשע המעסיק בעבירה של אי ניהול פנקס שעות עבודה וכנגדו נפתח תיק פלילי (ת.פ 1120-09) "מדינת ישראל-משרד התמ"ת נ' גיל בן משה".

מהמובא לעיל ניתן (ואף רצוי) ללמוד כי הפרת חובת ניהול פנקס שעות עבודה הינה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.  האחריות על ניהול פנקס שעות עבודה מוטלת עליכם, המעסיקים, ולא ניתן להעביר אחריות זו לעובדיכם.

למי שעדיין לא מנהל פנקס כנ"ל יתקן דרכיו ויפה שעה אחת קודם.

כיום יש מערכות רבות היכולות לבצע בצורה פשוטה וקלה רישום השעות ובין השאר : שעון נוכחות, חתימה באמצעות טביעת אצבע, כרטיסי דיווח אינטרנטי וכו'.

בכתיבת המאמר לעיל נעשה שימוש במאמרו של עו"ד רונן פורת. המאמר הובא למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או אחר.

השארת תגובה