זכויות עובדים בתשעה באב

זכויות עובדים בתשעה באב –  יום חופש על חשבון המעסיק?

אנו ממשיכים במדריכים על זכויות עובדים בכלל, וזכויות עובדים בחגים בפרט, כחלק ממדריך זה נסכם את זכויות העובדים בתשעה באב, בכל שאלה ניתן להשאיר פרטים בתיבת צור הקשר שבצד כל דף או ליצור קשר טלפוני עם משרד רואה החשבון דוד בן משה

למרות שתשעה באב אינו נחשב יום חופש בתשלום, ישנם הסכמי עבודה קיבוציים וצווי הרחבה הקובעים כי העובד יהיה רשאי לקחת יום חופשה בתשלום, נוסף על המועדים המצוינים בחוק, בלי שיום זה יוחסר מימי החופשה העומדים לרשותו ממילא.

דרך נוספת לזכות ביום חופש בתשעה באב מגיעה גם היא בצורת חוק או תקנה מתאריך ה – 31.5.2010 –

על פי סעיף 6 (ב) לחוק חופשה שנתית התש"יא 1952 רשאי עובד לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע למעבידו לפחות שלושים יום מראש.

למעשה, תקנה זו גורמת לכך שכל שכיר יכול לבקש חופשה בתשעה באב אם רק הודיע למנהלו מבעוד מועד.

 

כל האמור נאמר בלשון זכר ומתייחס גם לנקבה.

ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.  כל המסתמך על האמור בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

 

השארת תגובה