דוח תזרים מזומנים וחשיבותו

דוח תזרים מזומנים וחשיבותו – המדריך המלא, מה צריך להיות בדוח תזרים מזומנים ומדוע זה כל כך חשוב

 

דוח תזרים המזומנים הוא בעל חשיבות מכרעת בהתנהלותו של עסק והוא אחד הפרמטרים החשובים ביותר להצלחתו או לחילופין לכישלונו.

מטרת דוח התזרים הינה לסייע לקורא הדוחות להעריך את יכולת הישות להפיק ולייצר מזומנים בעתיד, מהי מידת הצורך של הישות במימון זר, מה סיכויי הישות לפרוע את התחייבויותיה.

 

ניתן דוגמא פשוטה, בכדי להמחיש את החשיבות והמהות של דוח התזרים –

חברה שמוכרת סחורה ב 100 ₪ כאשר עלות הסחורה (המלאי אותו היא מוכרת) היא 90 ₪.

(לצורך פשטות הדוגמא – אין הוצאות אחרות.) כפועל יוצא – החברה מדווחת על רווח של 10 ₪.

מצויין!! אבל…..

 

בואו נבדוק את תהליכי המכירה בחברה –

על עלות הסחורה, החברה נדרשה לשלם במזומן לספק,  ואילו החברה, שרצתה להיות 'טובה' עם לקוחותיה, נתנה אשראי של 90 יום בעת הקנייה.

כפועל יוצא, ניתן לראות שהחברה נקלעה למצוקת מזומנים דבר שיצריך ממנה להביא אשראי נוסף (הון זר) בכדי להמשיך בפעילותה ולמכור סחורה נוספת.

במידה ותהליך זה יחזור על עצמו התוצאה ברורה וצפויה מראש…

 

למרות שהחברה מראה רווחים בדוחות הכספיים שלה, בסופו של דבר היא קורסת ופושטת רגל.

 

מרכיבי דוח התזרים –

דוח התזרים כולל שלושה חלקים מרכזיים הנובעים מתחומי הפעילות השונים הקיימים בכל ישות כלכלית :

  1. תזרים מפעילות שוטפת.

  2. תזרים מפעילות השקעה.

  3. תזרים מפעילות מימון.

 

נסביר כל אחד מהם –

תזרים מפעילות שוטפת:

חלק הארי של הדוח.

בעצם שמו כן הוא – תזרים מזומנים שנבע/שימש מפעילות שוטפת או לפעילות השוטפת.

תזרים שלילי מחלק זה מעיד על חוסר יכולת של הישות להפיק מזומנים מפעילות שוטפת.

תזרים מפעילות שוטפת יכול להיות מוצג בשתי צורות –

  1. גישה ישירה – נציין כל פעולה שבה יצא/נכנס מזומן מהפעילות השוטפת של הישות כמו תקבולים מלקוחות, תשלומים לספקים, תשלומי שכר וכו'.
  2. גישה עקיפה – נקודת המוצא, בגישה זו, היא הרווח/הפסד מדוח רווח והפסד של הישות וממנה נעשות התאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת.

הדבר כולל נטרול רישומים חשבונאיים שאין בהם זרימה של מזומן כמו פחת, הפרשות, הכנסות לקבל וכו'.

התוצאה הסופית בשתי הגישות תהיה זהה!

יחסים חשובים לתשומת לב –

  • תזרים מפעילות שוטפת/רווח השנה – כאשר הוא נמוך מ 1 יכול להעיד על בעיה באשראי ספקים/לקוחות.
  • תזרים מפעילות שוטפת/מכירות – כמה מזומנים הישות הצליחה להפיק מהמכירות שלה.
  • תזרים מפעילות שוטפת/הוצאות מימון – כמה מזומנים הישות הצליחה להפיק ביחס להוצאות המימון שלה.  ככל שהיחס מתחת ל 1, החברה מממנת את הבנקים/נותן האשראי.

 

תזרים מפעילות השקעה:

ישקף כל שינוי שמקורו ברכישה/מכירה של נכסים, ציוד או כל הוצאת מזומנים שמקורם בהשקעה ואינם הוצאה שהיא חלק מהפעילות השוטפת של הישות.

תזרים מפעילות מימון:

מעיד על הדרך שבו הישות מממנת את עצמה.

מחלק זה של התזרים, נוכל ללמוד על הסיכון של השקעה בישות – האם המימון מגיע מהון זר/עצמי.

כמובן, שככל שהישות מתבססת על הון עצמי הישות אמידה יותר.

דוח התזרים ב'מבט על' –

כשאנו מסתכלים על הדוח בכללותו, צריכים לראות ולהבחין איזה סוג פעילות מממנת סוג פעילות אחר לדוג' כאשר תזרים מפעילות שוטפת שלילי, 'מישהו' צריך לממן אותו (החברה ממשיכה לקנות סחורה באותה דוג' פשוטה).

המימון מגיע או מפעילות השקעה או מפעילות מימון.

הערה חשובה –

זה שהשורה התחתונה בדוח התזרים הכולל, היא חיובית, לא בהכרח מצביע על מגמה חיובית ולהיפך, יכול להיות שהשורה התחתונה של הדוח שלילית אבל הישות נקטה באסטרטגיה של צמיחה והרחבת הפעילות והשקיעה את המזומנים במכונות חדשות שיצמיחו לה הכנסות בעתיד.

בנוסף, יש צורך בהשוואה לעומת שנים קודמות וכן בחברות דומות באותו ענף.

משרד רואה חשבון דוד בן משה מעניק שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות וייעוץ עסקי, המשרד ממוקם בירושלים אך מעניק שירות לכלל הערים בארץ, נשמח לעמוד לשירותכם

המאמר הובא למתן מידע כללי בלבד ואינו מהווה מתן חוות דעת/או ייעוץ מקצועי/או משפטי ו/או אחר.

השארת תגובה